четвъртък 07, декември 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 25.09.2023г.

Моят безопасен път до училище и обратно.

Дата на публикуване: 14.09.2023г.

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" - учебна 2023/2024 година

Дата на публикуване: 12.06.2023г.

12.06.2023 г. - Междуинституционален форум „Как да бъдем максимално ефективни, когато сме изправени пред нерешима ситуация? Или за това - да умеем да се мултиплицираме - за всяко дете/ученик“

Дата на публикуване: 22.03.2023г.

Министерският съвет прие Плана за действие до 2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Дата на публикуване: 25.01.2023г.

Включване на желаещи да работят като учители в регионален регистър