вторник 28, юни 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 07.06.2022г.

Свободно работно място за учител в група за целодневна организация на учебния ден (I - IV клас)

Дата на публикуване: 02.06.2022г.

Патронен празник на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Дата на публикуване: 02.06.2022г.

Видео на група за занимания по интереси "Арт мания" по стихове на Ботев 

Дата на публикуване: 31.05.2022г.

Приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Дигиталчета" за учебната 2021/2022 година

Дата на публикуване: 30.05.2022г.

"За ползата да съм грамотен" - информационна среща по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"