сряда 10, август 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 01.10.2021г.

"Приказните герои в електронния свят",  беше днес темата на бинарния урок по ФУЧ "Приказен свят" във 2. клас  и групата на класа за занимания по интреси "Дигиталче" с ръководители Ю. Малкетова и С. Стоянов

Дата на публикуване: 25.08.2021г.

МЗ припомня: носете защитна маска и спазвайте физическа дистанция

Дата на публикуване: 13.05.2021г.

13.05.2021 г. - ученическо самоуправление в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през учебната 2020/2021 година

Дата на публикуване: 12.05.2021г.

12.05.2021 г. - дискусионен форум "Откъде и докъде"

Дата на публикуване: 06.10.2020г.

Vratza-together - уебсайт с добри практики, свързани с дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца