вторник 28, юни 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 13.12.2021г.

Национална седмица на четенето - съвместна инициатива с родителите на 2. клас

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Здравна беседа с ученици от прогимназиален етап

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Участие на учениците от група за целодневна организация на учебния ден 2 в мероприятие, свързано с Националната седмица на четенето 2021 г.

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Програма на реализираните дейности в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров във връзка с Националната седмица на четенето - 2021 г. и в изпълнение на Плана за дейността на институцията за учебната 2021/2022 година

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Включване на първокласниците в националната седмица на четенето 2021 г.