сряда 10, август 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 12.07.2022г.

Панаирни дни в Община Оряхово - 2022 г.

Дата на публикуване: 01.07.2022г.

На нашите приятели - благодарим! 

С уважение - за Величка Декова, Елена Костова и Росица Цветкова

Дата на публикуване: 30.06.2022г.

Випуск 2015/2022 година

Дата на публикуване: 30.06.2022г.

Пантомима "Надменната красавица"

Дата на публикуване: 29.06.2022г.

Междуучилищни дейности за финализиране на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - 29.06.2022 г. - Мизия