сряда 19, юни 2024г.
Архив на новини
Публикувана на: 09.05.2024г.

Ден на ученическото самоуправление - 09.05.2024 г.

Публикувана на: 01.05.2024г.

Пожелания от Регионално управление на образованието - Враца - за Светли Великденски празници 

Публикувана на: 30.04.2024г.

Почистване на училищния двор и около него

Публикувана на: 26.04.2024г.

Дейности по НП "Иновации в действие" - гр. Кнежа

Публикувана на: 26.04.2024г.

26.04.2024 г. - Дискусия с доказана личност за популяризиране на ученето през целия живот сред участниците в образователния процес като фактор за личностно развитие и социално включване, обуславящ тенденции за бъдеща заетост на пазара на труда и като фактор с възможен принос за мотивиране на познавателен интерес и постигане на резултати