сряда 19, юни 2024г.
Архив на новини
Публикувана на: 22.12.2023г.

Групова дискусия с родители по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, на тема „Причини за липсата на мотивация за учене“

Публикувана на: 21.12.2023г.

Усмихнати, споделени, топли и весели празници от екипа на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Публикувана на: 21.12.2023г.

Грамоти от участие в конкурс „Моята вълшебна Коледа“, организиран от Община Мизия, Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия и МКБППМН - Мизия 

Публикувана на: 21.12.2023г.

Поздрав от областния управител на област Враца относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Публикувана на: 19.12.2023г.

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116-111