петък 24, март 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 23.03.2023г.

75-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй — Околчица”, 2023 г.

Дата на публикуване: 22.03.2023г.

Министерският съвет прие Плана за действие до 2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Дата на публикуване: 13.03.2023г.

Първа помощ при наранявания в 1. клас

Дата на публикуване: 10.03.2023г.

Дейност за здрави зъбки в 1. клас

Дата на публикуване: 04.03.2023г.

Национален празник на Република България