вторник 28, юни 2022г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
22.06.2022г.

Презентация за отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

файл №1

07.06.2022г.

"Древност и съвремие" - презентация за приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" през учебната 2021/2022 година

файл №1

31.05.2022г.

Презентация за отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигиталчета" (8 ученици от 2. клас с ръководител С. Стоянов, учител по математика) през учебната 2021/2022 година

файл №1

30.05.2022г.

Презентация от информационна среща "За ползата да съм грамотен", по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

файл №1

08.04.2022г.

Презентация за отбелязването на 8 април - международен ден на ромите

файл №1