сряда 19, юни 2024г.
Кариерно ориентиране
Дата на публикуване: 29.11.2021г.
Кратък текст на съобщението:

29.11.2021 г. - дейности по кариерно ориентиране - среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развиване на населеното място в микроикономически план


Съдържание на съобщението:

Съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Плана на комисията по професионално ориентиране за учебната 2021/2022 година, на 29.11.2021 г. чрез платформата MS Teams, в часовете на класа на учениците от прогимназиален етап, бе осъществена среща с лице от с. Остров, развило собствен бизнес, базирайки се на условията на средата на населеното място.

Гост на организираната среща бе г-жа Петя Стойчева, майка на първокласник от училището, занимаваща се с пчеларство. Участие взеха учениците от 5., 6. и 7. клас, в екип по кариерно ориентиране, реализиран съвместно с кариерните консултанти от Център за кариерно ориентиране - Враца, директорът на училището - г-жа Лидия Николова, членовете на училищната комисия по кариерно ориентиране - г-жа Елена Костова, старши учител по природни науки, г-жа Татяна Тотова, старши учител по музика и организаторът на събитието - г-н Сашо Стоянов, учител по математика, г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор, както и г-жа Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации - класен ръководител на 5. клас.

От пълноценния разказ на г-жа Стойчева, учениците разбраха как се отглеждат пчели, какво е необходимо за стартирането на малък бизнес, как се работи с институции като Държавен фонд "Земеделие". Акцент бе поставен и върху необходимите знания и умения, придобивани още в училище, които впоследствие биват прилагани при наличие на желание и мотивация за оползотворяване на ресурсите на населеното място. Така например, г-жа Стойчева съобщи, че противно на общото разбиране за възможностите на големия град, тя, заедно със своя съпруг избират с. Остров като място за живеене по няколко причини - наличие на жилище, спокойствието на малкото населено място, наличието на образователни институции за децата им - детска градина и училище, природата, но не на последно място - природните дадености - като климат, влажност, способстващи развитието на пчеларството, към което се насочват без много мислене, тъй като нейният съпруг е наследник на две поколения пчелари.

С увлекателен разказ, участниците в организираната среща разбраха, че не е лесно нито да отглеждаш пчели, нито да стартираш собствен бизнес, но основното мото, което следва семейството на г-жа Стойчева винаги е било: "Ако смяташ да се откажеш пред първата трудност, по-добре не се захващай".

Гостът на събитието показа чрез видео-връзката пчелни пити, разясни какъв е процесът по добиване на мед, полезен със своите лечебни свойства, обясни в основни линии пътя на пласирането на пазара.

Членовете на комисията по професионално ориентиране уточниха, че част от знанията и уменията, за които слушат, са заложени в учебните програми по технологии и предприемачество още в прогимназиален етап и се изучават от учениците. Г-жа Стойчева допълни, че това е от съществено значение за ранното развитие на предприемачески качества, като подчерта и значимостта на математиката, предвид необходимостта от приложение на компетентности, свързани с планиране и опериране с бюджет.

Благодарности за осъщественото мероприятие и активното, пълноценно участие, макар и от разстояние, в електронна среда, изрази директорът на училището г-жа Николова, която подчерта значимостта на общите усилия и сътрудничество за развитието на учениците и осъществяването на целите и мечтите им, за което се работи от ранна възраст.

    


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика