сряда 19, юни 2024г.
Национално външно оценяване
Дата на публикуване: 29.09.2023г.
Съобщението е:
за изпълнение
Кратък текст на съобщението:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2023/2024 година 


Съдържание на съобщението:

Уважаеми седмокласници,

Съгласно Заповед №РД09-2050/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката, Националното външно оценяване (НВО) по математика ще се проведе на 21.06.2024 г. от 09:00 ч. Допълнителни указания относно организацията и провеждането на изпита ще предстоят в рамките на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

Модел на НВО по математика за 2024 година ще откриете в прикачения към това съобщение файл, съдържащ следната информация:

- целите на НВО, с които моля да се запознаете;

- учебното съдържание, включено в изпита - както вече е известно, системата от задачи, които ще бъдат включени в изпитния формат, включва задачи от учебното съдържание по математика в 5., 6. и 7. клас. Във файла са обобщени глобалните теми от това учебно съдържание - в трите класа;

- времетраенето на изпита - 165 минути - 75 за първата част и 90 за втората;

- брой задачи - 23, от които 20 задачи със структуриран отговор (с избираем отговор - един верен, от 4 възможни) и 3 задачи със свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача;

- оценяване - 100 е максималният брой на точките, които могат да бъдат получени. Както вече сте информирани, оценките от НВО са само във вид на точки, които не се приравняват към оценки по шестобалната система на оценяване. Използват се при прием в VIII клас, след завършено основно образование.

Моля да се запознаете със съдържанието на файла, в който са дадени и примерни задачи от описаните типове. При допълнителни въпроси, оставам на разположение (въпроси може да изпращате и на email: [email protected]). Телефон за връзка:0898314899.

При получаване на нова информация, ще ви уведомявам своевременно.

 

Приложение:

1. МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.


Прикачен файл:

Публикувано от:
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
Старши учител по математика