сряда 04, октомври 2023г.
Училищно настоятелство
Дата на публикуване: 05.01.2017г.
Кратък текст на съобщението:

Училищно настоятелство


Съдържание на съобщението:

СТРУКТУРА

Сдружение училищно настоятелство "Отец Паисий - 1932" функционира като сдружение с нестопанска цел, подпомагащо дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Детска градина "Слънчице" с. Остров. Сдружението се ръководи от председател и управителен съвет, състоящ се от трима членове. Адрес: с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. "Георги Димитров" №16, email: [email protected]

Име Фамилия Позиция Email / Телефон
Антония Атанасова Председател

0878100984,

[email protected] 

Красимира Димитрова Касиер

0898659183,

[email protected] 

Илийка  Маринова Член

0887215666,

[email protected]  

Радослав  Александров  Член 

0899875839,

[email protected]  

Сашо Стоянов Член 

0894385024,

[email protected] 

Захарин  Маринов  Член  0878808715
Вера  Кръстева  Член   [email protected] 

 


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап