сряда 19, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 18.10.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "Мотивирани учители"


Съдържание на съобщението:

През учебната 2019/2020 година Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се включва в националната програма, с участието на един учител, който освен квалификация на преподавател по математика, благодарение на подкрепата на Регионално управление на образованието - Враца и Министерството на образованието и науката ще получи допълнителна квалификация "учител по информационни технологии". Обучението и свързаните с него разноски са изцяло за сметка на националната програма, чиято цел е преодоляване на недостига на квалифицирани учители и регионално подпомагане на образователната система за кадрова обезпеченост.

 


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика