сряда 19, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 15.01.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Проект за занимания по интереси


Съдържание на съобщението:

През месец януари 2019 г. стартира нов проект за занимания по интереси, организирани от училището, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

 Заниманията се организират съгласно Наредбата за приобщаващо образование (приета с Постановление №289/12.12.2018 г.). 

Повече информация, както и отразени публични събития и дейности, може да намерите на електронната платформа на проекта: https://class.mon.bg/Default.aspx 


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап