събота 20, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 16.09.2016г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище"


Съдържание на съобщението:

Със средства по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище" в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров са закупени 14 терминални устройства и сървър - през 2014 г., а също така е изградена wi-fi мрежа, позволяваща цялостен достъп до интернет от всяка точка в училището.

Електронна платформа на националната програма -> http://internet.mon.bg/ikt/


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"