сряда 19, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 29.09.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Изпълнение на дейности по Национална програма "Квалификация" 2021


Съдържание на съобщението:

Регионално управление на образованието – Враца в качеството си на бенефициент организира провеждането на частично-присъствена форма за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти на тема „Лидерство в образователни институции“ в периода 17-18 септември 2021 г. за придобиване на един квалификационен кредит. Организацията, провела обучението е Сдружение „Синдикат на българските учители“.

В обучението участваха 30 педагогически специалисти с ръководни функции от училищата в област Враца. С оглед естеството на работата по казуси от тематиката на обучението, с участниците са проведени практически дейности, разделени в 6 групи.

Участниците обогатиха своите компетентности за гъвкаво управление на образователната институция с цел формиране на нови политики за подсигуряване на ефективно училищно образование.

Източник: РУО - Враца - https://www.ruo-vratsa.bg/projects/read-message/page/1/message_key/121/order_by/release_date/order/DESC 

Участие от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в проведеното обучение е взето от Л. Николова, директор на институцията.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор