петък 19, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 18.09.2017г.
Кратък текст на съобщението:

Схема "Училищно мляко"


Съдържание на съобщението:

Основно училище "Христо Ботев" с. Остров работи по схема "Училищно мляко", по която учениците от начален етап I - IV клас получават по график млечни продукти, одобрени по БДС.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап