понеделник 25, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 11.09.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №1/11.09.2019 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за протоколчик на заседанията си – госпожа Мирослава Иванова.

2. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за свой председател – госпожа Зорница Илиева.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"