петък 19, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 28.06.2019г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №2/27.06.2019 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебни комплекти и учебници за четвърти клас за учебната 2019/2020 година.

Срок: 28.06.2019 г.

Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"