петък 19, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 20.03.2019г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №1/20.03.2019 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров приема предложен от училището план-прием за ученици в I и V клас за 2019/2020 учебна година.

Срок: 25.03.2019 г.

Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"