сряда 19, юни 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 28.03.2018г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №2/28.03.2018 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров приема предложен от училището план-прием за ученици в I клас за 2018/2019 учебна година. 

Срок: 30.03.2018 г. 

Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"