четвъртък 30, май 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 02.09.2016г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №2/02.09.2016 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува Стратегия за развитие на училището за периода 2016 – 2020 г.

2. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува училищни учебни планове за първи и пети клас – за учебната 2016/2017 година.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"