събота 20, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 15.12.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Структура на Обществения съвет


Съдържание на съобщението:

 

СТРУКТУРА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ОСТРОВ

Име Фамилия Позиция Квота Email / Телефон
Зорница Илиева Председател Родител  0895807418
Гинка Чобанова - Русинова Член Представител на финансиращия орган  0897951380
Анелия Ицова Член Родител  0893918738
Авие Бинова Член  Родител  0895347705
Сузана Славкова  Член  Родител  0878054281

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"