понеделник 25, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 03.08.2016г.
Кратък текст на съобщението:

Структура на Обществения съвет


Съдържание на съобщението:

СТРУКТУРА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ОСТРОВ

Име Фамилия Позиция Квота Email / Телефон
Детелина Бешовишка Председател Родител  
Габриела Велкова Член Представител на финансиращия орган  
Десислава Маринова Член Родител  
Анфиса Асенова Член  Родител  
Людмила Шишманова Член  Родител  
Ивалина  Асенова Член - резерва Родител  
Маргарита Филипова  Член - резерва Родител  
Павлина Маринова Член - резерва Родител  

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"