събота 20, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 10.03.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №1/10.03.2022 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров приема предложен от училището план-прием за ученици в I и в V клас за учебната 2022/2023 година.

Срок: 11.03.2022 г.

Отговорник: Зорница Илиева

 

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува избора на учебни комплекти за I и IV клас и учебник по история и цивилизации за V клас за учебната 2022/2023 година.

Срок: 11.03.2022 г.

Отговорник: Зорница Илиева


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"