събота 20, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 01.09.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Структура на Обществения съвет


Съдържание на съобщението:

СТРУКТУРА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ОСТРОВ

Име Фамилия Позиция Квота Email / Телефон
Зорница Илиева Председател Родител  0895807418
Габриела Велкова Член Представител на финансиращия орган  0879219602
Анелия Ицова Член Родител  0893918738
Маргарита Филипова Член  Родител  0899229181
Людмила Шишманова Член  Родител  0893958829
Сузана Славкова  Член - резерва Родител  0878054281

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"