сряда 19, юни 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 09.03.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №1/09.03.2021 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров приема предложен от училището план-прием за ученици в I и в V клас за учебната 2021/2022 година.

Срок: 12.03.2021 г.

Отговорник: Зорница Илиева

 

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува избора на учебни комплекти за I и III клас и учебници за VII клас за учебната 2021/2022 година.

Срок: 12.03.2021 г.

Отговорник: Зорница Илиева


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"