понеделник 02, октомври 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 02.09.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №3/02.09.2020 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува училищните учебни планове за I, II, III, IV, V, VI и VII клас за учебната 2020/2021 година.

Срок: 03.09.2020 г.

Отговорник: Зорница Илиева


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"