петък 27, януари 2023г.
Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - VII клас

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас
13.06.2023 г. 
– НВО по БЕЛ

16.06.2023 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – за учениците от I - VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г. - I - III клас
15.06.2023 г. – IV - VI клас 
30.06.2023 г. – VII клас