четвъртък 30, май 2024г.
Дневен режим

Изход

ДНЕВЕН РЕЖИМ

II УЧЕБЕН СРОК, УЧЕБНА  2023 – 2024  ГОДИНА

І. Учебни занятия

Учебен час

Начало

Край

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

V – VІІ клас

1.

08:00 ч.

08:35 ч.

08:40 ч.

08:40 ч.

2.

08:50 ч.

09:25 ч.

09:30 ч.

09:30 ч.

3.

09:50 ч.

10:25 ч.

10:30 ч.

10:30 ч.

4.

10:40 ч.

11:15 ч.

11:20 ч.

11:20 ч.

5.

11:30 ч.

12:05 ч.

12:10 ч.

12:10 ч.

6.

12:20 ч.

12:55 ч.

13:00 ч.

13:00 ч.

7.

13:10 ч.

-

-

13:50 ч.


  Голямо междучасие – след втория учебен час
 

 

ІІ .  Учебни занятия  на  групите за целодневна организация на учебния ден

            

ГЦОУД 1 - Начален етап: Понеделник – Петък

 1. 12:05 ч. – 12:40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 12:40 ч. – 13:15 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 13:15 ч. – 13:50 ч. – самоподготовка
 4. 14:00 ч. – 14:35 ч. – самоподготовка
 5. 14:45 ч. – 15:20 ч. – занимания по интереси
 6. 15:30 ч. – 16:05 ч. – занимания по интереси

 

ГЦОУД  -  Начален етап: Понеделник - Четвъртък

 1. 13:00 ч. – 13:40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 13:40 ч. – 14:20 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 14:20 ч. – 15:00 ч. – самоподготовка
 4. 15:05 ч. – 15:45 ч. – самоподготовка
 5. 15:50 ч. – 16:30 ч. – занимания по интереси
 6. 16:35 ч. – 17:15 ч. – занимания по интереси

 

ГЦОУД  -  Начален етап: Петък

 1. 12:10 ч. – 12:50 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 12:50 ч. – 13:30 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 13:30 ч. – 14:10 ч. – самоподготовка
 4. 14:15 ч. – 14:55 ч. – самоподготовка
 5. 15:00 ч. – 15:40 ч. – занимания по интереси
 6. 15:45 ч. – 16:25 ч. – занимания по интереси

 

ГЦОУД 3  -  Прогимназиален етап: Понеделник; Четвъртък     

 1. 13:50 ч. – 14:30 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 14:30 ч. – 15:10 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 15:10 ч. – 15:50 ч. – самоподготовка
 4. 15:55 ч. – 16:35 ч. – самоподготовка
 5. 16:40 ч. – 17:20 ч. – занимания по интереси
 6. 17:25 ч. – 18:05 ч. – занимания по интереси

 

ГЦОУД 3  -  Прогимназиален етап: Вторник; Сряда; Петък

 1. 13:00 ч. – 13:40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 13:40 ч. – 14:20 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 14:20 ч. – 15:00 ч. – самоподготовка
 4. 15:05 ч. – 15:45 ч. – самоподготовка
 5. 15:50 ч. – 16:30 ч. – занимания по интереси
 6. 16:35 ч. – 17:15 ч. – занимания по интереси

 

Дежурни служители:

Понеделник - Красимира Димитрова, Ненка Маринска, Радослав Александров

Вторник - инж. Гергана Янчева-Ценкова, Илиян Ценов, Деница Цветанова

Сряда - Анелия Богданова, Силвия Райнли, Маргарита Филипова

Четвъртък – Бистра Величкова, Теодора Тодорова, Лидия Николова

Петък – Юлия Малкетова, Натиса Цветанова, Ивалина Асенова