събота 20, юли 2024г.
Учебници
1. клас
           
 Буквар, Р. Танкова и др.  Читанка, Р. Танкова и др.            Тетрадка по писане №1                Р. Танкова и др.         Тетрадка по писане №2                 Е. Чернева и др.

        Тетрадка по български език             Р. Танкова и др.

             Тетрадка към читанка                 Е. Чернева и др. 
Математика, Ю. Гарчева и др.               Тетрадка  по математика № 1               Ю. Гарчева  и др.                 Тетрадка  по математика № 2            Ю. Гарчева  и др. Околен свят, Л. Найденова и др.                     Тетрадка по околен свят                 Л. Найденова и др.
Музика, Г. Калоферова и др. Изобразително изкуство, П. Цанев и др. Технологии и предприемачество, Л. Витанов и др.                Албум по технологии и предприемачество                  Л. Витанов и др.
2. клас
         
 Български език, Р. Танкова и др       Тетрадка по български език № 1     Р. Танкова  и др.        Тетрадка по български език № 2       Р. Танкова  и др.  Читанка, Р. Танкова и др.   Тетрадка към читанка, Р. Танкова и др. 
Английски език  “Hello”, Е. Колева и др.
          Тетрадка по английски език  “Hello”             Е. Колева и др.  Математика, Ю. Гарчева и др.             Тетрадка по математика № 1            Ю. Гарчева и др.              Тетрадка по математика № 2             Ю. Гарчева и др.
Околен свят, Л. Зафирова и др.  Тетрадка по околен свят, Л. Зафирова и др. Музика, Г. Калоферова и др.  Тетрадка по музика, Г. Калоферова и др.
Изобразително изкуство, Л. Ангелова и др. Технологии и предприемачество, Г. Иванов и др.  Албум по технологии и предприемачество,  Г. Иванов и др.
3. клас
         
 Български език, Р. Танкова и др.               Тетрадка по български език № 1             Р. Танкова  и др.              Тетрадка по български език № 2             Р. Танкова  и др.   Читанка, Р. Танкова  и др.  Тетрадка към читанка, Р. Танкова и др. 
Английски език, Е. Колева и др.                  Тетрадка по английски език             Е. Колева и др. Математика, Ю. Гарчева и др.                 Тетрадка по математика №1              Ю. Гарчева и др.                Тетрадка по математика №2               Ю. Гарчева и др.
Компютърно моделиране, Д. Дурева и др. Човекът и обществото, П. Павлов и др.              Тетрадка по човекът и обществото                П. Рангелова и др.  Човекът и природата, М. Кабасанова и др.               Тетрадка по човекът и природата                М. Кабасанова и др. 
Музика, Г. Калоферова и др.  Изобразително изкуство,  Л. Ангелова и др. Технологии и предприемачество, Г. Иванов и др. Албум по технологии и предприемачество, Г. Иванов и др.
4. клас
       
 Български език, Р. Танкова и др.              Тетрадка по български език № 1             Р. Танкова  и др.                Тетрадка по български език № 2             Р. Танкова  и др.   Читанка, Р. Танкова  и др. Тетрадка към читанка, Р. Танкова и др. 
Английски език, Е. Колева и др.                   Тетрадка по английски език, Е. Колева и др. Математика, Ю. Гарчева и др.                  Тетрадка по математика №1              Ю. Гарчева и др.                 Тетрадка по математика №2               Ю. Гарчева и др.
Компютърно моделиране, Д. Дурева и др. Тетрадка по компютърно моделиране, Д. Дурева и др. Човекът и обществото, П. Павлов и др.                   Тетрадка по човекът и обществото                   П. Рангелова и др.  Човекът и природата, М. Кабасанова и др.       
          Тетрадка по човекът и природата         М. Кабасанова и др.  Музика, Г. Калоферова и др.  Изобразително изкуство,  Л. Ангелова и др. Технологии и предприемачество, Г. Иванов и др. Албум по технологии и предприемачество, Г. Иванов и др.
 5. клас
Български език, М.Васева  и др. Литература, А. Хранова и др. Английски език, Е. Колева и др. Математика, Т. Аргирова и др. Компютърно моделиране и информационни технологии, А. Ангелов и др.
           История и цивилизации             Е. Михайлова и др.            География и икономика              Л. Цанкова и др.               Човекът и природата                М. Кабасанова и др. Музика, П.Минчева и др.  Изобразително изкуство, М.Мойнова       Технологии и предприемачество         Г. Иванов и др.
6. клас
Български език, М.Васева  и др. Литература, А. Хранова и др. Английски език, Е. Колева и др. Математика, Т. Аргирова и др. Компютърно моделиране и информационни технологии, Н. Николова и др.
            История и цивилизации             Е. Михайлова и др.              География и икономика                Л. Цанкова и др.                Човекът и природата                   М. Кабасанова и др. Музика, В. Сотирова и др.           Изобразително изкуство               П. Цанев и др.           Технологии и предприемачество                    Л. Витанов и др. 
7. клас
Български език, М. Васева  и др. Литература, А. Хранова и др. Английски език, Д. Петкова и др. Математика, Ю. Нинова и др. Информационни тихнологии, А. Ангелов и др.

 

История и цивилизации, Е. Михайлова и др. География и икономика, Л. Цанкова и др.            Биология и здравно образование                М. Кабасанова и др. Физика и астрономия, Хр. Попов         Химия и опазване на околната среда                Л. Боянова и др.
Музика, П. Минчева и др.  Изобразително изкуство, М. Мойнова и др. Технологии и предприемачество, Л. Витанов  и др.

 

Линк към електронно четимите учебници: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti