четвъртък 07, декември 2023г.
Контролни и класни работи

ГРАФИК

за провеждане на контролни и класни работи в 5., 6. и 7. клас през първия учебен срок на учебната 2023/2024 година

 

Контролни работи

V клас

Български език и литература - 25.09.2023 г.; 20.11.2023 г.; 19.12.2023 г.

Английски език - 26.09.2023 г.; 10.01.2024 г.

Математика - 25.10.2023 г.; 13.12.2023 г.

История и цивилизации - 09.11.2023 г.; 09.01.2024 г.

География и икономика - 20.10.2023 г.; 24.01.2024 г.

Човекът и природата - 19.09.2023 г.; 23.11.2023 г.

 

VI клас

Български език и литература - 21.09.2023 г.; 16.11.2023 .; 16.01.2024 г.

Английски език - 29.09.2023 г.; 05.01.2024 г.

Математика - 25.10.2023 г.; 24.11.2023 г.

История и цивилизации - 07.11.2023 г.; 09.01.2024 г.

География и икономика - 15.11.2023 г.; 15.01.2024 г.

Човекът и природата - 25.09.2023 г.; 04.01.2024 г.

 

VII клас

Български език и литература - 29.09.2023 г.; 29.11.2023 г.; 12.12.2023 г.

Английски език - 28.09.2023 г.; 11.01.2024 г.

Математика - 03.10.2023 г.; 24.10.2023 г.

История и цивилизации - 30.11.2023 г.; 25.01.2024 г.

География и икономика - 15.01.2024 г.

Химия и опазване на околната среда - 11.10.2023 г.; 20.12.2023 г.

Биология и здравно образование - 26.10.2023 г.

Физика и астрономия - 17.10.2023 г.

 

Класни работи

V клас

Български език и литература - 15.01.2024 г.

Математика - 05.01.2024 г.

 

VI клас 

Български език и литература - 21.12.2023 г.

Математика - 11.01.2024 г.

 

VII клас

Български език и литература - 19.01.2024 г.

Математика - 23.01.2024 г.