събота 20, юли 2024г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл

Протокол №3/07.03.2024 г.

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет

Стоянов, Сашо

Правилник за изменение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Асенова, Ивалина

Протокол №1/14.03.2023 г.

Асенова, Ивалина

Структура на Обществения съвет

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет

Стоянов, Сашо

Протокол №2/01.09.2022 г.

Стоянов, Сашо

Отчет за дейността на Обществения съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година

Стоянов, Сашо

Протокол №1/10.03.2022 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/02.09.2021 г.

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет

Стоянов, Сашо

Отчет за дейността на Обществения съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо

Протокол №1/09.03.2021 г.

Стоянов, Сашо

Отчет за дейността на Обществения съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година

Стоянов, Сашо

Протокол №3/02.09.2020 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/11.03.2020 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/11.09.2019 г.

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет 

Стоянов, Сашо

Протокол №3/02.09.2019 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/27.06.2019 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/20.03.2019 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №4/03.09.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №3/24.07.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/28.03.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/19.02.2018 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №6/01.09.2017 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №5/17.08.2017 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №4/13.03.2017 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №3/30.11.2016 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №2/02.09.2016 г.

Стоянов, Сашо

Протокол №1/03.08.2016 г.

Стоянов, Сашо

Структура на Обществения съвет

Стоянов, Сашо