вторник 28, юни 2022г.
Кариерно ориентиране
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
21.11.2022г. 16.05.2022г.

На вниманието на ученици от 5., 6. и 7. клас - Европейска седмица на професионалните умения

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 28.02.2022г.

28.02.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.11.2023г. 29.11.2021г.

29.11.2021 г. - дейности по кариерно ориентиране - среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развиване на населеното място в микроикономически план

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 26.11.2021г.

Провеждане на „Базар на професиите“ на 26-27 ноември 2021 г., организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.06.2022г. 30.06.2021г.

Доклад за отчитане на работата на Училищната комисия по професионално ориентиране през учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 12.05.2021г.

12.05.2021 г. - дискусионен форум "Откъде и докъде"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2023г. 29.04.2021г.

Презентация от тематична среща с родители "По пътя към успеха", проведена на 29.04.2021 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 10.12.2020г.

Кариерно ориентиране и професионалисти от различни области в класната стая - информационни материали от "Заедно в час"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.06.2023г. 06.11.2020г.

Уеб сайт  „Професионално образование в област Враца“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 05.05.2020г.

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 23.04.2020г.

За учениците от 7. клас - инструкция за ползване на портал за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена