неделя 27, ноември 2022г.
Целодневна организация на учебния ден
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2023г. 09.09.2022г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
30.06.2023г. 09.09.2022г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
30.06.2023г. 09.09.2022г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
15.06.2023г. 08.09.2022г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година

Тодорова, Теодора
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Целодневната организация на учебния ден като форма и инструмент за повишаване на ефективността и резултатността на образователния процес

Александров, Радослав
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Добри практики и модели на работа в условията на целодневна организация на учебния ден в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Цветкова, Росица