неделя 27, ноември 2022г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
13.01.2023г. 21.11.2022г.

Регламент за организиране и провеждане на националната олимпиада по история и цивилизации за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
21.01.2023г. 15.11.2022г.

Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
12.12.2022г. 11.11.2022г.

Изложба "Рисувам коледна песен"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
09.12.2022г. 10.11.2022г.

III–ти Национален конкурс за детско творчество "Коледна звезда"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
21.12.2022г. 09.11.2022г.

Национален литературен конкурс “И ти си в мене – ти, родино моя”, 2023 г. за ученици от прогимназиален и гимназиален етап

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
21.12.2022г. 09.11.2022г.

Национален конкурс за рисунка “Недорисуван свят”, 2023 г. - за ученици от 5. до 12. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
20.02.2023г. 07.11.2022г.

Регламент на XI национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" за ученици от 2. до 12. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.01.2023г. 31.10.2022г.

Статут на VI Национален конкурс "Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Райнли, Силвия
22.12.2022г. 28.10.2022г.

Национален ученически конкурс за рисунка, във връзка с отбелязването на 160 години от рождението на Алеко Константинов

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
09.12.2022г. 27.10.2022г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика за учениците от 4. до 7. клас през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
23.03.2023г. 27.10.2022г.

Регламент за организиране и провеждане на Пролетните математически състезания през учебната 2022– 2023 година за ученици от V клас до VII клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.03.2023г. 27.10.2022г.

Регламент за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2022 – 2023 година (25.03.2023 г.)

Богданова, Анелия
20.03.2023г. 27.10.2022г.

XXI Национален конкурс "Бог е любов" за ученици от 1. до 12. клас през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Величкова, Бистра
30.11.2022г. 21.10.2022г.

Регламент на националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ) за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
20.01.2023г. 21.10.2022г.

Ученическа олимпиада по български език и литература за учебната 2022/2023 година (за ученици от 5. до 12. клас)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
26.05.2023г. 21.10.2022г.

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас през учебната 2022 – 2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
06.01.2023г. 19.10.2022г.

Регламент за организиране и провеждане на националната олимпиада по география и икономика през учебната 2022/2023 година (за учениците от пети до седми клас)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
21.01.2023г. 19.10.2022г.

Регламент за провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (за седмокласниците) през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
13.01.2023г. 19.10.2022г.

На вниманието на учениците от 4. до 7. клас - регламент за организиране и провеждане на Националното състезание "Ключът на музиката" през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.01.2023г. 19.10.2022г.

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - Национално състезание по безопасност на движението по пътищата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
18.04.2023г. 19.10.2022г.

Регламент за организиране и провеждане на математическо състезание "Математика за всеки" за ученици от 4. клас през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
06.03.2023г. 19.10.2022г.

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2022/2023 година (възрастова група I – ХII клас)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
28.11.2022г. 19.10.2022г.

Национален есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов" (за учебната 2022/2023 година) - информация за учениците в прогимназиален етап на обучение

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
20.01.2023г. 12.10.2022г.

За учениците от седми клас - регламент на олимипадата по биология и здравно образование за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Райнли, Силвия
30.11.2022г. 11.10.2022г.

Конкурс за комикс на тема "Коледна история"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.11.2022г. 11.10.2022г.

IX Национален конкурс за кукли "В очакване на Коледа", тема "Приключенията с Ная!"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.06.2023г. 30.09.2022г.

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4773/ 27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката 

Тотова, Татяна
01.12.2022г. 28.09.2022г.

Конкурс за рисунка на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на тема "Композирай пречиствателна станция" за ученици от 4. до 12. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
08.09.2023г. 20.09.2022г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г.  на министъра на образованието и науката

Богданова, Анелия
28.02.2023г. 31.08.2022г.

Заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката относно графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година

Стоянов, Сашо