вторник 28, юни 2022г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2022г. 16.06.2022г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по математика – 7. клас, 16.06.2022 г.

Стоянов, Сашо
30.06.2022г. 14.06.2022г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по Български език и литература – 7. клас

Цветанова, Натиса
30.06.2022г. 27.05.2022г.

Тест и отговори от НВО по математика в 4. клас - 28.05.2022 г.

Пивоварчик, Маргарита
30.06.2022г. 27.05.2022г.

Тест и отговори от НВО по български език и литература в 4. клас - 26.05.2022 г.

Пивоварчик, Маргарита