неделя 27, ноември 2022г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.01.2023г. 22.11.2022г. за сведение:

Единадесето издание на „Бисерче вълшебно”

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.11.2022г. 19.10.2022г. за сведение:

Достъп до НЕИСПУО с @edu акаунти на учениците

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.04.2023г. 30.06.2022г. за сведение:

На добър час, випуск 2015/2022 година!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.06.2023г. 07.06.2022г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-190/06.06.2022 г. на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, относно забрана за къпане в р. Дунав

Декова, Величка
31.05.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.01.2023г. 14.01.2022г. за сведение:

"Отново съм тук" - биографичен филм за Боян Петров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.12.2022г. 29.05.2020г. за изпълнение:
Платформа за насърчаване на осмислящото четене - Онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги!
 
покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2022г. 18.04.2020г. спешно:

Информация за акаунтите edu.mon.bg които всички ученици получиха за работа с платформата Teams

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 02.09.2019г. за изпълнение:

Кампания "Капачки за бъдеще"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2023г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия