вторник 28, юни 2022г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.07.2022г. 17.06.2022г. за сведение:

Покана от НЧ "Развитие - 1903" с. Остров и Кметство с. Остров за "Фестивал на рибата и рибаря в с. Остров - година на щуката 2022"

Асенова, Ивалина
30.06.2023г. 07.06.2022г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-190/06.06.2022 г. на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, относно забрана за къпане в р. Дунав

Декова, Величка
31.05.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.08.2022г. 17.05.2022г. за сведение:

Лятна ваканционна програма - лято 2022 г.

Малкетова, Юлия
30.06.2022г. 07.02.2022г. за сведение:

График за провеждане на контролни и класни работи в 5., 6. и 7. клас през втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

Декова, Величка
31.01.2023г. 14.01.2022г. за сведение:

"Отново съм тук" - биографичен филм за Боян Петров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.10.2022г. 15.10.2021г. за сведение:

Инициатива и и фотокнига „Да се запознаем с „различните“ деца на България“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2022г. 29.09.2021г. за сведение:

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-2463/28.09.2021 г.  на Министъра на образованието и науката 

Богданова, Анелия
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2021/2022 година

Тотова, Татяна
31.07.2022г. 22.07.2021г. за сведение:

Национална телефонна линия за деца 116 111

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2022г. 29.05.2020г. за изпълнение:
Платформа за насърчаване на осмислящото четене - Онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги!
 
покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2022г. 18.04.2020г. спешно:

Информация за акаунтите edu.mon.bg които всички ученици получиха за работа с платформата Teams

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 02.09.2019г. за изпълнение:

Кампания "Капачки за бъдеще"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2023г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия