сряда 19, юни 2024г.
Дистанционно обучение-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
18.02.2022г. 11.02.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - график за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

Тотова, Татяна
11.02.2022г. 05.02.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 5. и 6. клас - график за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

Маринска, Ненка
18.02.2022г. 04.02.2022г. за изпълнение:

Ротационно присъствено обучение за 50% от  паралелките в прогимназиалния и гимназиалния етап на училищата в област Враца в периода 7 - 18 февруари 2022 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
23.12.2021г. 26.11.2021г. за изпълнение:

График за ОРЕС за учениците от 5., 6. и 7. клас, считано от 29.11.2021 г.

Стоянов, Сашо
26.11.2021г. 22.11.2021г. за изпълнение:

График за обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 5. и 6. клас за периода от 23.11.2021 г. до 26.11.2021 г.

Маринска, Ненка
22.11.2021г. 19.11.2021г. за изпълнение:

График за обучение от разстояние в електронна среда за учениците от прогимназиален етап на 22.11.2021 г. (5., 6. и 7. клас, ГЦОУД 3)

Тотова, Татяна
22.11.2021г. 19.11.2021г. за изпълнение:

График за обучение от разстояние в електронна среда за учениците от начален етап на 22.11.2021 г. (1., 2., 3., 4. клас и ГЦОУД 1 и 2)

Цветкова, Росица
19.11.2021г. 05.11.2021г.

Контакти на Екип за подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
12.11.2021г. 04.11.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5., 6. и 7. клас в периода от 8 до 12 ноември 2021 г.

Тотова, Татяна
02.04.2021г. 31.03.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в периода от 1 до 2 април 2021 г.

Стоянов, Сашо
02.04.2021г. 19.03.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда - за учениците от 1., 2., 3. и 4. клас

Димитрова, Красимира
02.04.2021г. 19.03.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда - за учениците от 5. до 7. клас, считано от 22.03.2021 г.

Тотова, Татяна
31.03.2021г. 18.03.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от начален етап (1., 2., 3. и 4. клас) - Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването - за въвежданe на временни противоепидемични мерки в Република България от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.03.2021г. 17.03.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД09-703/16.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, относно преминаване към ОРЕС за учениците от 5. до 12. клас в област Враца

Стоянов, Сашо
19.03.2021г. 16.03.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда - за учениците от 5. до 7. клас, считано от 17.03.2021 г.

Стоянов, Сашо
16.02.2021г. 03.02.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на учебните часове при oбучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5. и 6. клас, считано от 04.02.2021 г.

Тотова, Татяна
25.02.2021г. 01.02.2021г. за изпълнение:

Как да превърнем дистанционното учене от изпитание за родителя в успех за детeто - безплатни уебинари на издателска група "Просвета" през м. февруари 20201 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
17.03.2021г. 26.01.2021г. спешно:

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - Заповед №-РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за частично изменение на въведени противоепидемични мерки, включително - разрешаване на редуването на присъствено обучение в прогимназиален eтап

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
11.06.2021г. 22.01.2021г. за сведение:

На вниманието на учениците от 7. клас - БНТ ще излъчва поредица видео уроци за подготовка за националното външно оценяване

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
29.01.2021г. 04.01.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката за организиране на обучението на учениците от 5. до 12. клас от разстояние в електронна среда чрез използване на срeдствата на информационните и комуникационните технологии 

Декова, Величка
03.02.2021г. 04.01.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на учебните часове при обучение от разстoяние в електронна среда за учениците от 5. до 7. клас, считано от 04.01.2021 г.

Декова, Величка
08.01.2021г. 31.12.2020г. спешно:

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - информация за начина на обучение от 04.01.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
09.12.2020г. 07.12.2020г. спешно:

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - Четвърти ГИС ден за образование, организиран от образователна инициатива „Космическо училище"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
21.12.2020г. 02.12.2020г.

Портал в помощ на дистанционното обучение в българските училища:

https://edu.mon.bg/ 

Стоянов, Сашо
21.12.2020г. 27.11.2020г. за изпълнение:

Дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 4. - 6. клас, за периода от 14.12.2020 г. до 21.12.2020 г.

Стоянов, Сашо
21.12.2020г. 27.11.2020г. за изпълнение:

Дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 7. клас, за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Стоянов, Сашо
11.12.2020г. 27.11.2020г. за изпълнение:

График за провеждане на проектни дейности в 5. - 6. клас за периода от 30.11.2020 г. до 11.12.2020 г.

Стоянов, Сашо
11.12.2020г. 27.11.2020г. за изпълнение:

График за провеждане на проектни дeйности в 4. клас за периода от 30.11.2020 г. до 11.12.2020 г.

Стоянов, Сашо
21.12.2020г. 27.11.2020г. за изпълнение:

График за проектни дейности в 1. - 3. клас за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Стоянов, Сашо
30.06.2021г. 28.08.2020г. за изпълнение:

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
19.07.2020г. 15.07.2020г. спешно:

Анкетно проучване за всички ученици от 5. до 7. клас, във връзка с обучението от разстояние, проведено в периода март - юни 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
24.06.2020г. 24.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 24.06.2020 г. за учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
23.06.2020г. 23.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 23.06.2020 г. за учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
19.06.2020г. 19.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 19.06.2020 г. за учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
18.06.2020г. 18.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 18.06.2020 г. за учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
17.06.2020г. 17.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 17.06.2020 г. за учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
16.06.2020г. 16.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 16.06.2020 г. за учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
15.06.2020г. 15.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 15.06.2020 г. за учениците от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
12.06.2020г. 12.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 12.06.2020 г. за учениците от 4. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
11.06.2020г. 11.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 11.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
10.06.2020г. 10.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ-2  на 10.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
09.06.2020г. 09.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 09.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
08.06.2020г. 08.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 08.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
05.06.2020г. 05.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 05.06.2020 г. за учениците от 4. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
04.06.2020г. 04.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 04.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
03.06.2020г. 03.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 03.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
02.06.2020г. 02.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 02.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
01.06.2020г. 01.06.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 01.06.2020 г. за учениците от 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
29.05.2020г. 29.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 29.05.2020 г. за учениците от 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
28.05.2020г. 28.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 28.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
27.05.2020г. 27.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 27.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
26.05.2020г. 26.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 26.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
25.05.2020г. 22.05.2020г. спешно:

25.05.2020 г. - неучебен ден

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
22.05.2020г. 22.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 22.05.2020 г. за учениците от 3., 4., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
21.05.2020г. 21.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 21.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
20.05.2020г. 20.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 20.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
19.05.2020г. 19.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ -2  на 19.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
18.05.2020г. 18.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 18.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
15.05.2020г. 15.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 15.05.2020 г. за учениците от 3., 4., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
14.05.2020г. 14.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 14.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
13.05.2020г. 13.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 13.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
11.06.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от всички класове - Заповeд № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
12.05.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 12.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
15.05.2020г. 11.05.2020г.

Резултат от проведената с Mentimeter анкета за любим учебен предмет

Цветкова, Росица
11.05.2020г. 11.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 11.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
08.05.2020г. 08.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 08.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

Матура на фокус: Български език - 7. клас - „Употреба на бройна форма“; Литература: Тема - „Димчо Дебелянов“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
07.05.2020г. 07.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 07.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

МАТУРАТА НА ФОКУС: БЕЛ - 7. клас - "Членуване на имена"; Тема: Димчо Дебелянов

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
12.05.2020г. 05.05.2020г. спешно:

На вниманието на седмокласниците - информация за НВО 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
24.05.2020г. 05.05.2020г. за изпълнение:

„Майски дни на просвещението, духовността и културата”

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
07.05.2020г. 05.05.2020г. спешно:

6 май - нeучебен ден

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
30.06.2020г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
29.05.2020г. 05.05.2020г. за изпълнение:

Националнo представителнo онлайн проучване за провеждането на oбучение в електроннa среда

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
10.05.2020г. 05.05.2020г. за изпълнение:

Една интересна анкета - за всички ученици

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
05.05.2020г. 05.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 05.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ - 7. клас, "Членуване на определения"; Тема - Димчо Дебелянов

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
04.05.2020г. 04.05.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 04.05.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас, както и МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ: Тема „Членуване на имена от м.р. и от ж. р.“. Тема „Елин Пелин“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.06.2020г. 03.05.2020г. за изпълнение:

График за еллектронно обучение в прогимназиален етап (5. - 7. клас)

инж. Костова, Елена
04.05.2020г. 30.04.2020г. спешно:

1 май 2020 г. - неучебен ден

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
30.04.2020г. 30.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 30.04.2020 г. за учениците от 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
29.04.2020г. 29.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 29.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
28.04.2020г. 28.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 28.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
27.04.2020г. 27.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 27.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
24.04.2020г. 24.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 24.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
10.07.2020г. 23.04.2020г. за изпълнение:

За учениците от 7. клас - инструкция за ползване на портал за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
23.04.2020г. 23.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 23.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
22.04.2020г. 22.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 22.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
21.04.2020г. 21.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 21.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.08.2020г. 16.04.2020г.

Наръчник против скука

Богданова, Анелия
16.04.2020г. 16.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 16.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
15.04.2020г. 15.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 15.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
16.04.2020г. 14.04.2020г. спешно:

На вниманието на учениците от 5. и 6. клас - дискусия "Филмите, за които не знаеш, че са създадени по книга!"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
14.04.2020г. 14.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 14.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
19.06.2020г. 13.04.2020г. за изпълнение:

 „Националното външно оценяване – мисията е възможна“ - уроци за подготовка за НВО в 4. и в 7. клас от "Просвета"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
29.05.2020г. 13.04.2020г. за изпълнение:

Игри на български език за развитие на медийна грамотност за ученици от начален етап

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
13.04.2020г. 13.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 13.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
16.04.2020г. 10.04.2020г. спешно:

За учениците от прогимназиален етап - график за периода от 13 до 16 април 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
10.04.2020г. 10.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 10.04.2020 г. за учениците от 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
09.04.2020г. 09.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 09.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5. и 6. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
20.04.2020г. 08.04.2020г. за изпълнение:

Пролетна ваканция

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
08.04.2020г. 08.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 08.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
07.04.2020г. 07.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 07.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
06.04.2020г. 06.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 06.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
03.04.2020г. 03.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 03.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.04.2020г. 02.04.2020г. за изпълнение:

Анкета за ученици - дистанционно обучение

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
02.04.2020г. 02.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 02.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., и 6. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
01.04.2020г. 01.04.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 01.04.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
13.05.2020г. 31.03.2020г. за изпълнение:

За учениците от 7. клас - необходимост от осъществяване на комуникация

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.03.2020г. 31.03.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 31.03.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.03.2020г. 30.03.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 30.03.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
13.04.2020г. 28.03.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-119/27.03.2020 г. на кмета на Община Оряховo, относно продължаване на превантивните мерки

Тодорова, Теодора
13.04.2020г. 27.03.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазванетo

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
27.03.2020г. 27.03.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 27.03.2020 г. за учениците от 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
13.04.2020г. 26.03.2020г. за сведение:

На вниманието на всички ученици!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
10.04.2020г. 26.03.2020г. за изпълнение:

За учениците от прогимназиален етап (5. - 7. клас) - проектно базирано обучение

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
26.03.2020г. 26.03.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 26.03.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5. и 6. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

Видеo уроци на "Просвета" за ученици от 1. до 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
13.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

Безплатни видео уроци от Уча.се до 29.03.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
13.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

На вниманието на всички родители и ученици - информация, която е необходимо да се следи

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
25.03.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

Образователни предавания по БНТ - 2 на 25.03.2020 г. за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
10.04.2020г. 25.03.2020г. за изпълнение:

График за електронното обучение на учениците от прогимназиален етап в условията на дистанционна работа

Стоянов, Сашо