сряда 19, юни 2024г.
Национално външно оценяване-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
12.06.2024г. 07.06.2024г. за сведение:

На вниманието на четвъртокласниците - условия и ред за запознаване с индивидуални изпитни работи на учениците от IV клас от НВО по БЕЛ и математика за учебната 2023/2024 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.08.2024г. 28.05.2024г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по математика – 4. клас (28.05.2024 г.)

Малкетова, Юлия
30.08.2024г. 28.05.2024г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по български език и литература – 4. клас (27.05.2024 г.)

Малкетова, Юлия
28.05.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предхoдни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
28.05.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика - 4. клас, за учебната 2023/2024 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
27.05.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
27.05.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература в 4. клас за учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
21.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
21.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2023/2024 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
19.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
19.06.2024г. 29.09.2023г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература в VII клас - учебна 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
21.06.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2023/2024 година 

Райнли, Силвия
03.07.2023г. 29.06.2023г. за сведение:

Условия и ред за запознаване с индивидуалните работи на учениците от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
31.08.2023г. 16.06.2023г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по математика – 7. клас, 16.06.2023 г.

инж. Янчева - Ценкова, Гергана
31.08.2023г. 13.06.2023г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по Български език и литература – 7. клас (13.06.2023 г.)

Цветанова, Натиса
14.06.2023г. 12.06.2023г. за сведение:

Условия и ред за запознаване с индивидуалните работи на учениците от НВО в края на IV клас за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
30.05.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предхoдни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
30.05.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика - 4. клас, за учебната 2022/2023 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
29.05.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
29.05.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература в 4. клас за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
13.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
13.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература в VII клас - учебна 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
16.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2022/2023 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2023г. 31.08.2022г. за сведение:

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2022/2023 година 

Стоянов, Сашо
30.06.2022г. 16.06.2022г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по математика – 7. клас, 16.06.2022 г.

Стоянов, Сашо
30.06.2022г. 14.06.2022г. за сведение:

Тест и отговори от НВО по Български език и литература – 7. клас

Цветанова, Натиса
30.06.2022г. 27.05.2022г.

Тест и отговори от НВО по математика в 4. клас - 28.05.2022 г.

Пивоварчик, Маргарита
30.06.2022г. 27.05.2022г.

Тест и отговори от НВО по български език и литература в 4. клас - 26.05.2022 г.

Пивоварчик, Маргарита
16.06.2022г. 05.10.2021г.

"С БНТ 2 НА УЧИЛИЩЕ“ ПРЕДСТАВЯ: „НА ФОКУС VII КЛАС“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
14.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

 На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
14.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

 Модел на Национално външно оценяване по български език и литература в VII клас - учебна 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
16.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021/2022 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
26.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
27.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

 На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предхoдни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
27.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика - 4. клас, учебна 2021/2022 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
26.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература в 4. клас за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
17.06.2022г. 31.08.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година 

инж. Костова, Елена
02.07.2021г. 28.06.2021г. за сведение:

Информация за запознаване с индивидуалните работи на учениците от НВО в VII клас за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.06.2021г. 24.06.2021г. за сведение:

Сайт за проверка на резултати от НВО 2021 г.:
https://priem.mon.bg/ 

Стоянов, Сашо
30.06.2021г. 18.06.2021г. за сведение:

Изпитен вариант от НВО по математика в 7. клас, проведено на 18.06.2021 г.

Стоянов, Сашо
30.06.2021г. 17.06.2021г. за сведение:

Изпитен вариант от НВО по български език и литература в 7. клас, проведено на 16.06.2021 г.

Цветанова, Натиса
18.06.2021г. 11.06.2021г. за изпълнение:

Информация за провеждане на изпитите от Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
10.06.2021г. 08.06.2021г. за сведение:

Информация от РУО - Враца за организация за запознаване с индивидуалните работи на учениците от НВО в IV клас за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
15.06.2021г. 07.06.2021г. за сведение:

Нови видеоуроци преди изпитите от НВО в VII клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
06.06.2021г. 28.05.2021г. за сведение:

Проверка на резултати от НВО - 4. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
23.06.2021г. 14.05.2021г. за сведение:

"Аз и математиката - готови за НВО" - сайт, в помощ на учениците от 4. клас при подготовката им за един от изпитите в края на начален етап

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
18.05.2021г. 16.04.2021г. за сведение:

Безплатни видеоуроци с учител за Националното външно оценяване в 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
28.05.2021г. 19.03.2021г. за сведение:

Безплатни видео уроци за НВО IV клас от издателство "Просвета", в изпълнение на кампанията „Учим онл@йн с учител“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
27.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература - 4. клас, учебна 2020/2021 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
28.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика - 4. клас, учебна 2020/2021 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
27.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
28.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предхoдни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
15.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература, VII клас - 2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
15.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
17.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020–2021 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2021г. 01.09.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
02.07.2020г. 29.06.2020г. за сведение:

Запознаване с индивидуалните работи на учениците от VII клас от НВО 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
29.06.2020г. 26.06.2020г. спешно:

Резултати от НВО 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
29.06.2020г. 17.06.2020г. за сведение:

На вниманието на учениците от 7. клас - изпитен вариант от НВО математика - 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
26.06.2020г. 16.06.2020г. за сведение:

Изпитен вариант от НВО по български език и литература в 7. клас, проведено на 15.06.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
17.06.2020г. 10.06.2020г. спешно:

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРEЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
29.05.2020г. 20.05.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД-09-1104/19.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно отмяна на НВО в 4. клас

Малкетова, Юлия
17.06.2020г. 15.05.2020г.

Презентация от проведената на 15.05.2020 г. среща с родителите на учениците от 7. клас, на тема "Предизвикателствата пред дистанционната пoдготовка за НВО 2020 г."

Стоянов, Сашо
17.06.2020г. 15.05.2020г.

Презентация от проведената на 15.05.2020 г. среща с родителите на учениците от 7. клас, на тема "Предизвикателствата пред дистанционната подготовка за НВО 2020 г."

Стоянов, Сашо
17.06.2020г. 12.05.2020г. за изпълнение:

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.06.2020г. 05.05.2020г. за изпълнение:

За учениците от 7. клас - информация за учебния материал, който няма да бъде включен в изпитния формат на НВО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
30.06.2020г. 27.04.2020г.

План за информационна кампания за НВО VII клас - 2020 г.

Стоянов, Сашо
19.06.2020г. 13.04.2020г. за изпълнение:

„Националното външно оценяване – мисията е възможна“ - урoци за подготовка за НВО в 4. и в 7. клас от "Просвета"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
19.06.2020г. 03.04.2020г. за сведение:

Бланка на служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО - 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
15.06.2020г. 15.11.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
09.06.2020г. 15.11.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература, VII клас - 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
17.06.2020г. 12.11.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.06.2020г. 12.11.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по математика, VII клас - 2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
27.05.2020г. 28.10.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
28.05.2020г. 28.10.2019г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
28.05.2020г. 24.10.2019г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019–2020 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
27.05.2020г. 23.10.2019г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019–2020 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
10.09.2020г. 05.09.2019г. за изпълнение:

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
02.07.2019г. 27.06.2019г. за сведение:

Запознаване с индивидуалните работи на учениците от НВО в VІІ клас за учебната 2018/2019 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.06.2019г. 26.06.2019г. спешно:

Резултати от Национално външно оценяване - 2019

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
20.06.2019г. 18.06.2019г. за изпълнение:

Изпит чрез тест (НВО) по математика - 19.06.2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.06.2019г. 17.06.2019г. за сведение:

Резултати от НВО, съгласно графика за организация на изпитите, ще има най-рано на 27 юни

Стоянов, Сашо
18.06.2019г. 14.06.2019г. за изпълнение:

Изпит чрез тест по български език и литература на 17.06.2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
20.06.2019г. 10.06.2019г. за изпълнение:

Информационен клип с указания за съдържанието на изпитния комплект  и за провеждането за Национално външно оценяване - 2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
19.06.2019г. 15.04.2019г.

Пробен вариант за НВО по математика ("Коала прес")

Стоянов, Сашо
20.06.2019г. 15.04.2019г.

План за информационна кампания - НВО VII клас, 2019 г.

Тотова, Татяна
14.06.2019г. 09.04.2019г. за изпълнение:

Курс за подготовка за НВО математика - VII клас, 2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
19.06.2019г. 19.03.2019г. за сведение:

Структура и организация на НВО по математика - VII клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
20.06.2019г. 11.03.2019г.

Пробен вариант за НВО по математика през 2019 г., предоставен от учители от ОУ "Св. Климент Охридски" - Бяла Слатина

Стоянов, Сашо
16.06.2019г. 08.03.2019г. за изпълнение:

Тестове от Национално външно оценяване по български език и литература от предходни учебни години

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
20.06.2019г. 01.03.2019г. за изпълнение:

Тестове от Национално външно оценяване по математика от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg в секция Общо образование)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
20.06.2019г. 22.02.2019г.

Национално външно оценяване по математика при условията, определени от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (презентация на експерта по математика в РУО - Враца)

Стоянов, Сашо
23.05.2019г. 14.02.2019г. за изпълнение:

Национално външно оценяване - IV клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
19.02.2019г. 12.02.2019г. за изпълнение:

Информационна кампания в VII клас относно Национално външно оценяване 2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
18.06.2019г. 08.02.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература, VII клас - 2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
20.06.2019г. 07.02.2019г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по математика, VII клас - 2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
10.09.2019г. 18.01.2019г. за сведение:

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на Национално външно оценяване в IV и в VII клас за учебната 2018/2019 година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - след завършено основно образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо