сряда 04, октомври 2023г.
Консултации-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
02.02.2024г. 29.09.2023г.

График за консултации по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2023/2024 година

Райнли, Силвия
30.06.2023г. 06.02.2023г.

График за консултации по учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

Райнли, Силвия
31.01.2023г. 19.09.2022г.

График за консултации по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

Райнли, Силвия
30.06.2022г. 07.02.2022г.

График за провеждане на консултации по учебни предмети за учениците от 1. до 7. клас през втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

Декова, Величка
03.12.2021г. 19.11.2021г.

График за провеждане на консултации в електронна среда за учениците от 5., 6. и 7. клас, считано от 16.11.202 г. до възстановяване на учебните занятия по стандартен график

Декова, Величка
01.02.2022г. 23.09.2021г.

График за провеждане на консултации по учебни предмети за учениците от 1. до 7. клас през първия учебен срок на учебната 2021/2022 година

Декова, Величка
18.06.2021г. 01.03.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 1., 2. и 3. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

Пивоварчик, Маргарита
25.06.2021г. 18.02.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 4., 5. и 6. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
30.06.2021г. 08.02.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 7. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена
29.01.2021г. 28.09.2020г.

График за консултации по учебни предмети за учениците от 1. до 7. клас, 1 учебен срок, учебна 2020/2021 година

Цветанова, Натиса
13.04.2020г. 23.03.2020г. за сведение:

На вниманието на всички ученици - консултации в условията на дистанционно обучение

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
30.06.2020г. 06.02.2020г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
04.02.2020г. 24.09.2019г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
27.06.2019г. 06.02.2019г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през втория учебен срок на 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
04.02.2019г. 02.10.2018г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през първия учебен срок на 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка